581 år Känngård historia frå 1440-talet snart 600 år...


Namnet Känngård skapades och registrerades 1959 av min Far Bengt Erik Gordon Känngård och min mor Ann-Mari Känngård, När min Far och Mor gifte sig hette dom Andersson after Pappa och min Mors barndomsnamn var Olsson. Min Far hade 3 bröder, Gösta och Olle annamade namnet Känngård medan den älste av de fyra brödeerna Edde behöll Anderson, eftersom hans fru var från Tyskland.


Känngård skapades utifrån namnet på en fäbodvall, Känna-vallen, som på kartor omnämnts som Känna, Känna åsen, Känna Sjön.Här är listan på alla familjenamn som släkten burit fron 1440::

 • Andersson
 • Berg / Jonsson
 • Wiklund / Larsson-Berg
 • Lindman (Wiklund) / Andersson
 • Andersson / Ersdotter
 • Mattsson / Jonsdotter
 • Olofsson / Andersdotter
 • Matsson
 • Svensson / Olofsdotter
 • Michaelsson / Jonsdotter
 • Gudmonsson /
 • Michaelson / Phersdotter / Andersdotter
 • Gudmonsson
 • Boronis ...-1600
 • Bero "Herr Björn" 1440 -1600


 • Om du har nått denna hemsida och har anknytning till Enånger trakten, gårds historier kring Änga eller Kännavallen eller rent av är släkt till någon av alla dessa farfäder, vore jag MYCKET tacksam om du hör av dig med bilder, minnen eller berätter dina minnen.

  #
  1980

  Till minne av min Far, Bengt Erik Gordon Känngård som lämnade oss den 29 April, 2021. Min Pappa somnade stilla in. Min Far har spenderat mycke tid och möda kring att fö myndigheter att ändra tillbaka namnet så att det förblir det ursprungliga namnet. Kännavallen, Känna Sjön och Känna Åsen, istället för Tjännavallen. Min Far skrev ävenen hel del berättelser i faacta form från hansbarndomoch de släkt forskningsarbete han gjort, i min Fars nedstigande led. Här följer nu Pappas egna berättelse med kompletteringar jag hittat.T1001

  Original dokumenten komer att vara nedladdningsbara

  När du ser NOT, betyder det att jag lagt till text och försker att ge en förklaring eller förtydligande.

  Minneskommentarer färfattade av min Far Bengt.
  Levnadsbeskrivning för Märta och Erik Andersson baserad på efterlämnade handlingar som vitsordade betyg, pass och dagböcker samt brev mm.


  Pappa Bengt skrev... Min far: Carl- Erik Andersson

  Född: 31 maj 1904 avled den 14 mars 1970, 66 år gammal på Långbro Sjukhus i Stockholm.
  Avgångsbetyg från folkskolan: 30 maj 1917
  Elev vid Björnö Trädgård, Norrtälje, under tiden 1 maj 1919 tom 1 sept 1920 femton år gammal.
  Elev vid K.H. Björn Stads & Handelsträdgårdsmästare under tiden 15 mars 1921 tom 1 oktober 1921, vid tidiga år som 16 åring.
  Elev vid Edward Hansons Frukt- & Blomsteraffär under tiden 1 oktober 1921 tom 30 mars 1922
  Elev vid Helenedals Handelsträdgård, Hudiksvall, 1 april 1922 tom 1 januari 1923.
  Begär befrielse från vapentjänst: 28 februari 1924

  Ansöker som omyndig om pass till Nordamerika Canada 31 mars 1924

  Pass till Nord Amerika och Canada utfärdas i Norrtälje den 17 april 1924
  Studier och examen vid Betel College i S.t Paul under tiden 1924 - 1930

  Familjen Andersson i Enskede 1948

  Not:

  När jag började läse dette dokument som Pappa skrev 1999, blev jag minst sagt snopen då jag ser att Pappa har stavat sin Fars namn ”Carl-Eric”. Min första reaktion var, jag hörde som liten och på Farfars begraving, folk som kallade Farfar with namnet ”KEA”. Så när jag började å leta efter årsböccker i den kristna (Babtist) skolan (Betel College i S.t Paul, USA) där Farfar studerade mellan åren 1924 till 1930, där hittade jag ingen student vid namn: Carl-Eric. Först tänkte jag att jag hittat fel skola, men sedan hittade jag Farfars emigrations document, i Pappas PowerPoint presentation, see bilden, där hittar jag en avbild av Farfars resepass, som gäller resa till ”Nord amerikas förenta stater och Canada”, giltigt till den 17 april 1925, utfärdat 17 April 1924 i Nortälje. Farfar har med egen underskrift stavat sitt namn Karl Erik Andersson, Karl med ”K” och inget bindestreck och Erik är stavat med ”K” inte med ” c ”. När jag då återvänder til hemsidan för Bethel University, som troligen är ett namn man tagit sig an senare, då hittar jag direct i 1927 årsbook:

  Not:

  Betydelsen of ordval:

  https://content.clic.edu/digital/collection/p16120coll2/id/2610/rec/19

  1928

  My Mother, left for USA Äktenskap via borgerlig vigsel med Märta född Jonsson den 24 november 1926 i S: Paul Minnesota USA Sonen Karl Edvard Raymond födds den 29 april 1928 i S:t Paul Mineapolis USA
  Trädgårdsarbetare vid Anna Zon, St Paul Min USA, 1927 -25 september 1930
  Trädgårdarbetare vid Klugman & Schneirow, Brooklyn, Juni 1924 tom januari 1925


  Till följd av att mammas mor i Hudiksvall blir svårt sjuk samt att mamma och Edde har det svårt i USA (Mammas ensamheten och hemlängtan) beslutar de att återvända till Sverige.
  Hemresan planeras och går med båt till Bergen i Norge,. Packningen dvs egendom från S:t Paul bokas för transport till Malmö den 24 november 1931 via Waugh´s Travel Burreau, se separat handling.
  Anländer åter till Sverige via Bergen17 december 1931
  Mammas mor Kristina Johnsson avlider 18 mars 1932
  Pastor/ biträde till Gunnar Österberg, Selarön våren 1932 tom juni 1932?
  Sommavikariat som resande pastorvid Betania Hälsingland

  1928


  Mamma och Edde hyr en stuga på Kännavallen under sommaren på hösten 1932 hyr de en liten lägenhet i Vattrångsby Mamma hjälper folk med sömnad för att få pengar till mat mm
  Bengt föds i Vattrångsby den 17 dec 1932
  På våren 1933 flyttar de till Enånger, Kapellet.
  Under hösten 1933 fick de hyra en lägenhet av handlare Frank dvs huset brevid Haglunds
  Bengt fyller 1 år vilket nu firas med Julgran mm

  Pappa skulle nu konvertera/ uppdatera sin USA-examina vid Missionsförbundets (Fiadelfia) anlägg-ning i Saltvik, Hudiksvall.
  Mamma, Edde och Bengt reser till Morfar i Hudiksvall till Julen 1933/1934

  Pappa blir svårt sjuk på Nyårsdagen 1934, influensa varefter mental ohälsa inträffar. Morbror Axel mfl hjälper mamma att få in pappa på sjukhus den 17 januari 1934,. Han tillfrisknar under hösten 1934.

  Det måste ha varit en vara en mycket obehaglig överraskning för far och mor att mötas av arbetslöshet. På den tiden fanns ju inte dagens sociala skyddsnät. Då gällde allmosor från ströjobb mm som tex ”adjutant” till de etablerade frikyrkopastorernas revir, vilka sannolikt saknade de akademiska examina som pappa hade avlagt, med högsta betyg , vid Betal Academy St. Paul Min. under tiden 1924 - 1930.
  Noteras kan att den stora Krügerkraschen startade under hösten 1934 varvid hela Europa mfl drabbades av en extrem lågkonjuktur. Efter denna period kommer så andra världkriget med böjan i oktober 1939 fram till maj 1945.

  Under sommaren 1934 var vi bla hos morfar och stugan på Idenorslandet. Pappa får nu hjälp med att söka olika platser som tex; Trädgårdsmästare och gårdskarl vid Seglinge Gård, from 1 mars 1935 tom 18 maj 1937.
  Seglinge Gård och Almungeberg Ligger ca 2.5 mil öster om Uppsala och har varit de två större gårdarna (Herrgårdarna) i Almunge sedan mitten av 1700-talet. Det har tidigare bedrivits skogsbruk, spannmåls-, kött och mjölkproduktion vid dessa gårdar. Sedan 1985 äger Torbjörn Jansson (numera en travlegend) Seglinge Gård. Han bedriver nu 1999 tillsammans med sin ”hyresgäst” Jan Andersson stuteri och träningskamp för hästar på gården.
  Antalet hästar är 110 stycken den 14 juli 1999 härav äger Torbjörn 90 st. Se även bifogade fotografier på Trädgårdsmästarbostaden tagna av Bengt den 14 juli 1999 där Gösta föddes 1936.
  Vår bror Gösta föds en vacker vårdag i Trädgårdsmästarbostaden på Seglinge Gård den 28 april 1936.
  Bengt nu nästan 4 år gammal, står på farstubron och ropar till alla som passerar ”Vi har fått en lillebror”.
  Efter Göstas ”ankomst” ordnar mor och far ett sk ”statararrende” på torpet Myrbo ca 2 km från Almunge skola. Moster Stina kommer ner från Enånger och hjälper till med flyttningen och passa de tre barnen.
  Pappa tar nu jobb som trädgårdsmästare och gårdskarl vid Almungeberg 1 juli 1937 tom 9 september 1939. Edde börjar i Almunge skola hösten 1935 och Bengt börjar i denna skola hösten 1939.
  Efter det att länsmannen efter stor klockringning i september/oktober 1939 sammankallat alla till kyrkbacken i Almunge, och informerat alla vuxna bybor om att nu hade andra värdskriget brutit ut.
  Mamma och pappa fattar vid denna tid beslut om att flytta till Stockholm. Myrbo är inte längre lämpligt för vår vidare uppväxt. Dessutom måste de ekonomiska förutsättningarna för familjen för-bättras.
  Med hjälp av kontakter via Pastor Brander mfl i Stockholm ordnas ett vaktmästarjobb i Sarons kapell (Baptistkyrka) på Birjer Jarlsgatan 99. Vaktmästarplatsen vid Sarons kapell i Stockholm antas av Märta och Erik varefter Hyreskontrakt ordnas av församlingen from 1 oktober 1939 vid Frejgatan 10, 4 tr.
  Pappa och Mamma blir vaktmästare, ”på deltid”, vid Sarons from september 1939 tom 1 augusti 1943.
  Pappa tar jobb (heltid) som snickare vid A.L Andersson Snickeriverkstad, Odengatan 8 i Stockholm, under tiden oktober 1939 tom mars 1943  En ny ”Lillebror” Bertil Olof Kennet föds den 28 juni 1940 i Stockholm.
  Edde och jag var då på ”Kollo” via Johannes Folkskola dvs vårt kära Sunnansjö i Dalarna.
  Under vintern 1940 brinner så hela vindsvåningen på Frejgatan/ Birjer Jarsgatan och vi fyra barn räddas i sista stund av brandmännen. Enligt uppgift saknade mamma och pappa aktuell hemför-säkring.
  Ny lägenhet ordnas för oss på Frjgatan 10, 1 trappa där vi bor kvar till hösten 1943.
  Vi flyttar nu till en nybyggd lägenhet i Enskede, Palmfeltsvägen 69 from den 1 oktober 1943?
  Papp jobbar som trädgårdsarbetare vid AB Fannyudde under tiden 1 maj 1943 tom 27 juli 1944,
  Snickare vid AB FILLING & C:o under tiden 25 juni 1946 tom 13 mars 1950,
  Snickare vid Långbro Sjukhus under tiden 27 mars 1950 tom 18 oktober 1950,
  ASEA Svetsmaskiner under tiden 24 september 1957 - 15 september 1958 osv.

  Min Mor: Märta Olava Jonsson/ Andersson

  Född: 10 juni 1901 i Hudiksvall avlider 84 år gammal på Södersjukhuset den 29 maj 1985
  Avgångsbetyg från folkskola 2 juni 1914
  Trosbekännelsen, konfirmerades vid Hudiksvalls församling 8 april 1916.
  Vissa uppgifter om olika arbeten saknas för mor Märta mellan 1916 - 1924.
  Av mammas anteckningar ”Skiftande öden” framgår dock att hon hade träffat pappa i Hudiksvall före hans avresa till USA 1924.
  Mamma tjänstgör som sjuksköterska vid Eugeniahemmet (handikappade barn) i Stockholm under tiden 15 juli 1924 tom 15 juni 1925
  Pass till Nord Amerika utfärdas i Hudiksvall den 23 juni 1926
  Reser till USA den 11 september 1926 och anländer till S:t Paul den 22 september 1926.
  Mamma och pappa gifter sig borgerligt i St Paul Min. den 24 november 1926.
  Till följd av att mammas mor i Hudiksvall blir svårt sjuk samt att mamma och Edde har det svårt i USA, beslutar de sig för att återvända hem till Sverige.
  Hemresan planeras och går med båt till Bergen i Norge. Packningen dvs egendom från S:t Paul bokas för transport till Malmö den 24 november 1931 via Waugh´s Travel Burreau, se separat handling.
  Mamma jobbar med klädsömnad och kontorsstädning tex vid HSB i Stockholm under tiden 1943 fram till sin pensionering 1 maj 1968.
  Komplettering av sakuppgifterna efter genomgång av uppgifterna i Sveriges Släktregister - Enångers Socken (X7) Gävleborgs län. Utarbetad av forskningsledare K.J. Nilson. Stockholm 1960

  1873

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
    8 F52 Mammas mor och far Christina Cathrina Berg, fädd 2 januari 1873, dotter till fiskare A. Berg i Borka, Enånger. Sömmerska. Fl.t. Hudiksvall 1899. Edvard Severin Jonsson, född 20 mars 1878, ✝ 4 oktober 1957 i Hudiksvall
  •Edit Kristina född 28 juli 1894. ✝ 13 december 1894
  •Elin Kathrina, född 4 december 1897. Fl. t. Hudiksvall 1899
  •Märta Olava
  •Stina
  •Bror Axel
  •Nore, Bror Axel, fosterbarn

  1850

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   8 F28,
  15
  Mammas mormor och morfar Margta Wiklund, född 8 juli 1850, dotter till båtsman A. Wiklund-Falk i Borka. ✝ 25 mars 1928.
  Gift 24 nov 1871 med Anders Larsson-Berg, född 18 april 1842, son till torp. L. Andersson i Borka Enånger. Fiskare bos. i Borka. ✝ 18 mars 1919. 10 barn enligt följande:
  • Lars Olof, Emigr t N. Amerika 1893
  • Christina Cathrina, mammas mormor
  • Anders Gustaf
  • Anders Axel
  • Marta Matilda
  • Johanna Margareta
  • Carl Viktor
  • Per Almar, emigrerade till N. Amerika 1911
  • Erik Gustaf
  • Jonas Anton

  1829

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   3 F14 (X18)
  Christina Lindman (Wiklund), född 4 augusti 1829, dotter till skeppare Gustav Lindman i Hudiksvall.  9 februari 1912. Gift 24 juli 1849 med Anders Jonsson (Wiklund) Falk, född 14 sept. 1825, s.t. bonden J. Andersson i Ö Finnika, Enånger. ✝ 6 mars 1874.
  10 barn enligt följande:
  • Margta, syster till moster bricken
  • Helena Cathrina
  • Jonas
  • Anders ”Viklund”
  • Per Erik
  • Anna Christina
  • Brita Margareta, född 29 juni 1866, ✝ 29 augusti 1957, Moster Bricken
  • Johanna Maria
  • Lars Fredrik

  Uppgift om Christina Lindmans (Wiklund´s mor saknas fn X18= Hudiksvall) I nedanstående förteckning följer vi därför förfäderna på den manliga sidan

  1792

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   3 F8
  3 F14

  Jonas Andersson, * 25mars 1792, s.t. A. Matsson i Finnika 3, Enånger. Gift den 26 oktober 1823 med Margareta Ersdotter. ✝ 1 januari 1849 (Benbrott) Margareta Ersdotter, * 19 nov. 1797, d.t. E. Mattsson i Finnika. ✝ 1 januari 1872.
  6 barn enligt följande:
  • Anders
  • Eric
  • Jonas
  • Margta
  • Karin
  • Ingrid

  1756

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   3 F5
  (X31)
  (X31)

  Anders Mattsson, *10 mars 1756, s.t. bonden M. Olofsson i Finnika 3, Enånger. Gift 2 ggr. Bonde i Finnika 3.  23 januari 1833.
  Margta Jonsdotter, *21 juli 1762 d.t.t torpare Jon. Larsson oh.h. Brita Jonsdotter i Sveden, Njutånger. Gift 24 oktober 1790.  14 april 1811.
  Margta Jonsdotter, *1777, d.t. bonden Jon. Nilsson o.h.h. Brita Olsdotter i Boda, Njutånger. Gift 17 april 1812.  18 mars 1826.
  8 barn enligt följande:
  • Jonas
  • Anders
  • Helena
  • Olof
  • Lars
  • Eric
  • Margareta
  • Brita

  1727

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   3 F4
  Matts Olofsson, * 24 april 1727, s.t. bonden O. Mattson i Bölan 8, Enånger. Gift 30 sept. 1753 med Helena Andersdotter.  6 nov. 1800. Helena Andersdotter, * 19 dec. 1734, d.t. bonden Anders Eriksson i Finnika 3.  10 januari 1818.
  6 barn enligt följande;
  • Kerstin
  • Helena
  • Kerstin
  • Anna
  • Anders
  • Eric tv, 18 januari 1740.  31 januari 1740
  • Eric, * 26 januari 1742

  1693

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   22 B2
  (X45)

  Olof Mattsson, * 6 juli 1693, s.t bonden M.Svensson i Bölan 8, Enånger.  okänd.
  Margta Hansdotter, * 1701. Infl fr. Trönö sn Hälsingland.
  • Hans
  • Matts
  • Sven

  1654

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   22 B2
  (X45)

  Matts Svensson, * 1654, s.t. bonden Sven Michelsson i Bölan 8, Enånger. Gift med Cecilia Olofsdotter 1682. Bonde i Bölan 8.
  I ungdomen lärde han sig läsa i bok.  1 maj 1720.
  Cecilia Olofsdotter, * 21 sept. 1657, d.t. bonden Olof Olofsson i Bölan 12.  21 mars 1724.
  • Ingrid
  • Carin
  • Olof

  1624

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   22 BIV
  (X7)
  (1BIV)

  Sven Michelsson, * 1624 trol. s.t. bonden Michel Gudmunsson i Bölan 8, Enånger.
  Nämnd som bonde i Bölan 8 enl 1660-1691 års jdbk. Gift 2ggr.  x augusti 1692.
  Karin Jonsdotter, * 1625, härst okänd.  10 juli 1698.
  Ingrid Larsdotter, * x 1626 d.t. bonden Lars Olsson i Bäckmora 3, Enånger. (Tid. g.och änka e. And. Pehrsson i Boda 1.)  21 mars 1724. • Ingrid
  • Carin
  • Olof

  1625

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   23BIV

  Gudmund Michelsson, * 1625 trol. s.t. bonden Michel Gudmunsson i Bölan 9, Enånger.
  Gift 2 ggr Karin Pehrsdotter, * 1630, trol d.t. bonden Peder Jönsson i Bölan 9. Karin Andersdotter, * 1630 härst. okänd. Brita, (Gudmunsdotter) * 1652 - 5B1,  11 febr. 1712. • Olof, *1654
  • Cherstin, *1666

  1590

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   22 BIII

  Michel Gudmunsson, * 1590 trol. son t bonden Gudmun Andersson i Bölan i Enånger.
  Nämnd som bonde i Bölan 8 enl 1631-1655 jbk. Hustruns namn okänt • Sven och
  • Gudmund, * 1625 - 23BIV=

  1550

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   22 BI

  Gudmund Andersson,* 1550, trol. son till Anders Gudmunsson i Bölan i Enånger.
  Nämnd som bonde i Bölan e´nl. 1569 års boskapsräkning äg t 3 kor. Hustruns namn okänt. • Måns, * 1590. Bonde i Bölan • Michel, *1600 - III

  1520

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   22 BI

  Anders Gudmunsson, som torde vara född omkr. 1520, nämndes enl. 1562 årsjordebok, Kammararkivet, som bonde i Bölan, Enånger. Enligt 1569 års boskapsräkning äg. t 7 kor. Hustruns namn okänt.
  • Gudmund, * 1550

  1540

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   KH 7

  Kyrkoherde nr 7 Andreas Beronis (gamle herr Anders Björnsson), nämnd som kyrkoherde i Enånger 1570 - 1600.
  Han ligger begraven utanför kyrkodörren under ensten med följande inskription: ”Här ligger begraven salig herr Andreas Beronis, vilken avsomnade den 20 februari 1600, sedan varit kyrkoherde i Enånger i 30 år”
  Hustrun; Brita Olofsdotter, * 1540  1601. De fick 8 barn varav 6 dog i unga år.

  1440

    Reg nr  Namn, ursprung och förfäder
   KH 1

  Bero ”Herr Björn”, * 1440 är den tidigast kände kyrkoherden i Enångers sn, Hälsingland. Han avled  1471 i Enånger.
  Av uppgifterna framgår inte vilket är Herr Björn var född, troligen var han född 1415-1420.